GROTY MECHOWSKIE

Odkryte w 1818 roku Groty Mechowskie są największą osobliwością przyrody nieożywionej na Niżu Polskim i jednocześnie najmniejszą podziemną trasą turystyczną w Polsce. Groty Mechowskie są chronione prawnie jako rezerwat przyrody.  W kilku miejscach jaskini występują nacieki w formie stalaktytów. Na końcu niskiego korytarza liczącego ok. 38 metrów w głąb skarpy znajduje się izba z pięknymi barwnymi mineralnymi spływami.