Rezerwacja

Witamy w systemie rezerwacji Hotelu ARA.
Poniżej przygotowaliśmy krótki formularz, który pozwoli Państwu zarezerwować wybrany pokój.

 

 • * doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 i kończy dnia następnego o godzinie 11.00
 • * pozostała część płatności zostanie pobrana w hotelu podczas meldunku
 • * podczas meldunku pobierana jest opłata klimatyczna w wysokości 2,50 zł/ osoba/doba
 • * istnieje możliwość wykupienia miejsca parkingowego w cenie 20 zł/doba
 • * akceptujemy małe, ułożone psy – koszt 50 zł/doba
 • * wypożyczenie łóżeczka turystycznego kosztuje 20 zł/doba
 • * do dyspozycji Gości posiadamy również wanienkę oraz zestaw kubeczka i sztućców dla dzieci
 • * w okresie letnim istnieje możliwość wypożyczenia leżaków oraz parawanów w cenie pobytu

 

AKTUALIZACJA WARUNKÓW REZERWACJI DN 19.03.2020

 

Warunki rezerwacji:

 1. 1. Agencja Imprez Rozrywkowych ARA Piotr Kowalewski  zwane dalej Hotel ARA, przyjmuje rezerwacje dokonane:
  – telefonicznie,
  – elektronicznie w formie e-mail,
  – osobiście,
 2. 2. Powyższe rezerwacje mają charakter rezerwacji wstępnych i w żaden sposób nie wiążą Hotelu ARA.
 3. 3. By kontakt z Hotelem ARA mógł być uznany za zapytanie o rezerwację pobytu niezbędne jest podanie przez zainteresowanego:
  – imienia i nazwiska na które dokonywana jest rezerwacja
  – terminu pobytu
  – ilości osób w pokoju i ilości pokoi
  – kontaktowego numeru telefonu klienta
  oraz dodatkowo: używanego na co dzień konta poczty e-mail klienta.
 4. 4. O ile Hotel ARA może spełnić wymagania pytającego, prześle na otrzymany od niego adres e-mail ofertę i jej warunki. Jest to równoznaczne z przyjęciem przez Hotel ARA rezerwacji wstępnej-niegwarantowanej*. Hotel ARA podaje ceny w złotych polskich, ceny zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
 5. 5. Potwierdzeniem rezerwacji pobytu w Hotelu ARA jest wpłacenie przez rezerwującego zadatku na rachunek hotelu.
  Wysokość zadatku, odpowiednia do wartości całego zamówienia – podana jest w ofercie wysłanej na e-mail rezerwującego.
  Zadatek może być nie niższy niż 50% wartości rezerwacji.
 6. 6. Hotel ARA wyznaczy termin do którego klient zobowiązany jest wpłacić zadatek na konto w celu rezerwacji pobytu.
  W przypadku braku zadatku na koncie Hotelu ARA do wyznaczonego terminu – rezerwację traktuje się jako nieaktualną.
 7. 7. Datą wpłaty zadatku jest data zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym Hotelu ARA lub data wpływu gotówki do kasy hotelu.
 8. 8. Hotel ARA potwierdzi otrzymanie wpłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. 9. Od daty wpływu zadatku na konto hotelu rezerwacja staje się zamówieniem i ma status rezerwacji gwarantowanej**.
  Podany termin pobytu i zamówionych usług jest wiążący dla obydwu stron tj. hotelu i klienta.
 10. 10.Pozostałą kwotę za pobyt w Hotelu ARA klient wpłaca w dniu przyjazdu w recepcji – przed rozpoczęciem pobytu.
  Opłata 100% ceny za pobyt stanowi zawarcie umowy między klientem a hotelem na pobyt wg zamówienia.
 11. 11.Odmowa wpłaty przez klienta 100% wartości pobytu w dniu rozpoczęcia pobytu – stanowi odstąpienie klienta od rezerwacji.
  Hotel ARA zachowa wpłacony zadatek.
 12. 12. Hotel ARA ma prawo żądania od klienta kaucji w wysokości do 50% wartości ceny pobytu – tytułem zabezpieczenia.
  Kaucja jest zwracana klientowi po zakończenia pobytu. W przypadku zniszczeń, uszkodzeń lub braków w pokoju którego kaucja dotyczy – kaucja jest pomniejszana o wartość stwierdzonych strat. W przypadku strat wyższych niż wpłacona kaucja, Hotel ARA obciąży klienta równowartością użytkowania pokoju za cały okres wyłączony z użytkowania.
 13. 13. Odmowa przez klienta złożenia kaucji – jest równoznaczna z rezygnacją z rezerwacji i stanowi odstąpienie od rezerwacji. Hotel ARA zachowa wpłacony zadatek.
 14. 14. Umowa, którą stanowi zamówienie z potwierdzeniem rezerwacji – wygasa w dniu wyjazdu klienta z Hotelu ARA, nie później niż w terminie podanym w zamówieniu.

 

Anulacja rezerwacji | Anulacja pobytu

 1. 1. Anulowania rezerwacji klient może dokonać w każdym czasie.
 2. 2. Anulowanie rezerwacji musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
 3. 3. Anulowanie rezerwacji przez klienta po wpłacie zadatku, rezerwacji gwarantowanej:
     W  sytuacji panującej pandemii nie zwracamy uiszczonej przez Państwa zaliczki, natomiast elastycznie podchodzimy do zmiany terminu Państwa rezerwacji, zgodnie z aktualnym cennikiem hotelowym w poszczególnych terminach.  Proponujemy wystawienie vouchera  kwotowego, który zrealizujecie Państwo w dogodnym czasie.
 4. 4. Zmiana terminu rezerwacji o której mowa w pkt. 3 – zależy każdorazowo od indywidualnej oceny sytuacji przez Hotel ARA oraz możliwości dokonania zmiany. Hotel ARA zastrzega, że zmiana terminu pobytu nie może narażać hotelu na straty, a postulat klienta zmiany terminu pobytu w żaden sposób nie wiąże hotelu.
 5. 5. W przypadku skrócenia pobytu przez klienta, hotel nie zwraca kosztów jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy.
 6. 6. Rezygnacja z rezerwacji dokonanej przez system booking.com odbywa się na zasadach określonych na stronie pośrednika.
 7. 7. Spory między klientem a hotelem rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby hotelu.

 

* Rezerwacja wstępna-niegwarantowana
– to rezerwacja, którą hotel ARA będzie utrzymywał w swoich zasobach nie dłużej niż do zapytania o tę ofertę (co do terminu, zasobu lub okresu) przez innego klienta zdecydowanego dokonać wpłaty zadatku na konto hotelu.

** Rezerwacja gwarantowana
– usługi zamówione i zadatkowane przez klienta będą gotowe na jego przyjazd w określonym w rezerwacji terminie i zakresie. Gość może rozpocząć pobyt w dowolnym czasie pierwszej doby hotelowej z zadatkowanego terminu. W przypadku niedojazdu w czasie trwania pierwszej doby hotelowej – Hotel ARA nie będzie związany rezerwacją i zachowa wpłacony zadatek.