KURHAN W MIEROSZYNIE

Odkryty w 1999 roku kurhan jest miejscem pochówku ludzi żyjących na terenie Mieroszyna w VIII-VI wieku p.n.e. Kurhan zbudowany był na planie okręgu o średnicy 14 metrów.
W nasypie kurhanu odkryto dwa groby ciałopalne. Jeden z nich znaleziony przy podstawie kurhanu, składał się z popielnicy zawierające przepalone kości ludzkie.