Obelisk „Gwiazda Północy” w Jastrzębiej Górze

Jest to miejsce, w którym znajduje się kamień – pomnik, ustawiony z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Jastrzębiej Góry. To tutaj znajduje się najbardziej na północ wysunięty punkt linii brzegowej polskiego wybrzeża .

W listopadzie 2003 roku Urząd Morski w Gdyni wykonał nowe pomiary położenia geograficznego i podano nowe współrzędne: 54°50′08,8″N 18°18′00,5″E

Gwiazdy Północy należy szukać na końcu ulicy Norwida, tuż przy klifowym wybrzeżu, można też dojść  do niej przez nadmorski las od strony ul. Rozewskiej.