OSADA ŁOWCÓW FOK W RZUCEWIE

Osada łowców fok z epoki kamienia, III-II tys. p.n.e. Położona na „cyplu rzucewskim”. Wzniesienia Kępy Puckiej i Swarzewskiej już w epoce kamienia dawały schronienie osiedlającym się tutaj plemionom łowców fok. Bardzo ważnym okresem w pradziejach naszego regionu był późny neolit (2500-1700 p.n.e.), kiedy to nad dzisiejszą Zatoką Pucką pojawiły się pierwsze osady łowców fok. Swym zasiedleniem objęli Rewę, Mrzezino, Osłonino, Rzucewo, Ostrowo. Stworzyli silną, oryginalną kulturę, znaną z charakterystycznej ceramiki, wyrobów bursztynowych, kamiennych narzędzi.