SYMBOL JASTRZĘBIEJ GÓRY

TU W LISIM JARZE W ROKU 1594 WYLĄDOWAŁ KRÓL
POLSKI ZYGMUNT III WAZA – WRACAJĄC ZE SZWECJI

Pomnik wzniósł w 1932 przedwojenny właściciel Lisiego Jaru Hrabia Aleksander de Rosset na pamiątkę wydarzeń z 1594 roku, kiedy to statek z królem  Zygmuntem III Wazą rozbił się u brzegów ówczesnego Lisiego Jaru.
Według zapisów historycznych król Polski wracał ze Szwecji, w której stoczył nieudaną Bitwę pod Linköping  w celu utrzymania władzy w rodzimym kraju.