Aktualności

Tytuł projektu:
Dostosowanie wyposażenia Hotelu ARA w Jastrzębiej Górze do wymogów związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom wystąpienia epidemii COVID-19.

Cel projektu:
Stan epidemii, obostrzenia w organizacji imprez w pomieszczeniach zamkniętych sprawiają, iż Hotel Ara stoi przed wyzwaniem zmiany i udoskonalenia swojej oferty celem powrotu do akceptowalnego biznesowo poziomu i ilości obsługiwanych klientów indywidualnych i biznesowych.
Ze względu na obecną sytuację jesteśmy zmuszeni reagować na zmiany w zapotrzebowaniu klientów związanych z rozwinięciem obszaru działalności MICE (MEETINGS, INCENTIVES, CONFERENCING, EXHIBITIONS).

Realizacja projektu , dzięki dofinansowaniu kapitałem obrotowym pozwoli też w sposób kompleksowy dostosować się nowej sytuacji, w zakresie spełnienia obowiązujących norm dla gastronomii a także przestrzegania wytycznych dotyczących obiektów hotelowych co do sposobu obsługi gości w stanie epidemii.

Naszym celem jest wzmocnienie i poprawa usług konferencyjno- szkoleniowych na krajowym i międzynarodowym rynku przy zastosowaniu nowoczesnej technologii informacyjno- komunikacyjnych. Ostatnie miesiące przeniosły rzeczywistość do sieci. Również i sektor konferencyjno- szkoleniowy generuje zapotrzebowanie na transmisje online, konferencje live streaming czyli szeroko rozumiane zwiększenie zasięgu. Chcemy wyjść tym potrzebom naprzeciw dostosowując nasze zaplecze do obecnych wymogów sanitarnych zwiększających bezpieczeństwo użytkowników oraz zastosowaniem nowoczesnych technologii.

Wartość projektu:
Koszty kwalifikowane projektu (z VAT) – 281 334,88 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 88,83 % kosztów kwalifikowanych operacji – 249 919,65 zł